Iespējamie veidi, kā maksāt un piegādāt preces:

    • Preces tiek nosūtītas ar kurjeru uz klienta izvēlēto adresi. Par precēm un pakalpojumiem, 100% maksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu.
    • Preces ar Smartmail vai Omnias starpniecību nosūta uz klienta izvēlēto paku termināli.

Par precēm un pakalpojumiem, 100% maksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu.

Preces pieejamības informācija ir sniegta preču aprakstošam krājumam. Dati tīmekļa vietnē tiek atjaunināti atkarībā no pieejamības un laika kavēšanās dēļ, kā arī no iespējamām neprecizitātēm starp datubāzi un faktisko inventāru, Tenux nevar garantēt preču pieejamību. Gadījumā, ja šādas situācijas, Tenux nekavējoties informē klientu un turpmāku izpildi rīkojuma tiks panākta vienošanās saskaņā ar klienta pieprasījumiem un Tenux iespējām.