Noteikumiem

Nosacījumu darbības joma un derīgums

 1. Šie noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā “abonēšanas noteikumi”) attiecas uz Tenux OÜ (turpmāk “Tenux”), reģistrācijas kods 12233502, juridiskā adrese Pärnu MNT 105, Tallinn interneta veikals (www.tenux.ee; www.tenux.lv; www.tenux.eu; www.livolo.ee) preču pārdošanai klientam (turpmāk tekstā – klients).
 2. Puses vadās pēc to attiecību noteikumiem un nosacījumiem, Tenux cenrādis un spēkā esošos Igaunijas Republikas tiesību aktus.

Nolīguma stāšanās spēkā

 1. Pirkuma un pārdošanas līgums par pasūtītajām precēm tiek uzskatīts par noslēgtu pēc tam, kad klients ir iesniedzis rīkojumu un nosūtīts uz rīkojumu pēc Tenux.

Preču un pakalpojumu cenas

 1. Preču cenas ir eiro, un tās ietver 22% PVN.
 2. Tenux patur tiesības veikt preču cenas, informējot tīmekļa vietni par cenu atjaunināšanu.
 3. Precīza preču cena var mainīties, un, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, lai norādītu cenu. Atbilstošais pasūtījums tiek pielāgots un apstiprinājums tiek nosūtīts klientam pēc iespējas ātrāk.

Preču apmaksa un saņemšana:

 1. Iespējamie veidi, kā maksāt un piegādāt preces:
  • Preces tiek nosūtītas ar kurjeru uz klienta izvēlēto adresi. Par precēm un pakalpojumiem, 100% maksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu.
  • Preces ar Smartmail vai Omnias starpniecību nosūta uz klienta izvēlēto paku termināli.

Par precēm un pakalpojumiem, 100% maksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu.

Preču pieejamība

 1. Preces pieejamības informācija ir sniegta preču aprakstošam krājumam. Dati tīmekļa vietnē tiek atjaunināti atkarībā no pieejamības un laika kavēšanās dēļ, kā arī no iespējamām neprecizitātēm starp datubāzi un faktisko inventāru, Tenux nevar garantēt preču pieejamību. Gadījumā, ja šādas situācijas, Tenux nekavējoties informē klientu un turpmāku izpildi rīkojuma tiks panākta vienošanās saskaņā ar klienta pieprasījumiem un Tenux iespējām.

Klienta tiesības atteikties no pasūtījuma

 1. Klientam ir tiesības atteikties no pirkuma un pārdošanas līguma, kas noslēgts pasūtījumā 14 dienu laikā no pasūtītās preces piegādes klientam.
 1. Lai īstenotu atteikuma tiesības, klientam ir jāiesniedz atbilstošs pieteikums Tenux e-pasta adresei info@tenux.lv un jāatgriež pasūtītās preces.
 1. Atgrieztās preces nedrīkst būt izmantotas, un tām jābūt ar visām atzīmēm un oriģinālo iepakojumu.
 1. Elektronisko detaļu atgriešana ir iespējama tikai tad, ja iepakojumu neatver.
 2. Ja atgrieztās preces ir pasliktinājusies un pasliktināšanās nav radusies tā regulāras izmantošanas rezultātā, klientam ir jākompensē vērtības samazināšanās lieta.
 3. Tenux klientam atmaksā summu, kas samaksāta par precēm, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma izlietošanas līdz klienta norādītajam bankas kontam (bet ne pirms preču atgriešanas).
 1. Pēc preču atgriešanas klientam ir jāsedz izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

Tenux tiesības atteikties no līguma

 1. Tenux ir tiesības atteikties no pirkuma un pārdošanas līguma, kas noslēgts uz rīkojuma pamata, ja klients nav samaksājis rēķinu rēķinā norādītajā laikā vai ja attiecīgo preču krājumi ir izsmelti Tenux.
 1. Pasūtītās preces saglabās Tenux, lai informētu klientu no 30 dienām. Klients ir atmaksāts, pamatojoties uz pretenziju, atskaitot preču apstrādes un uzturēšanas izmaksas.

Garantijas nosacījumi

 1. Tenux nodrošina saskaņā ar likumu pasūtīto preču atbildību par papildu galvojumu tikai tajos gadījumos un apstākļos, kas ir skaidri norādīti attiecīgajā postenī.
 1. Garantija attiecas uz precēm tikai ar pirkuma rēķinu.
 2. Garantija neietver:
  • Jebkura iejaukšanās produkta lietošanā, ko izraisījusi nepareiza iekārtu lietošana, un lietošanas instrukciju neievērošana;
  • Jebkādi traucējumi, ko izraisījusi produkta lietošana un kas rodas netīšas vai apzinātas
  • Traumas lietotājs
  • Problēmas, ko izraisījusi izstrādājuma lietošana pērkona vai
  • Dabas parādība (nepārvarama vara);
  • Kaitējums, ko izraisījusi produkta lietošana, un fiziskas traumas, kas rodas piespiedu vai apzinātas fiziskas traumas rezultātā;
  • Bojājumiem, ko izraisījusi izstrādājuma lietošana, un fiziskas traumas, ko izraisa nesankcionēti priekšmeti, šķidrumi, kukaiņi, lieks putekļi utt. ierīces iekšpusē;
  • un fiziskām traumām, ko izraisījusi zāļu lietošana.
  • Neoriģinālo detaļu vai nepiemērotu piederumu izmantošana;
  • Produkti un daļas, kuru sērijas numuri, pārbaudes uzlīmes vai uzlīmju uzlīmes ir pārveidotas, apmainītas vai izņemtas;
  • Bojājumus, ko izraisījusi nepareiza produkta lietošana, vai produkta izmantošanu neparedzētajiem mērķiem;

Līgumiem

 1. Preces ir īpašumā Tenux līdz preču cena ir pilnībā samaksāts.

Personas datu apkopošana un izmantošana

 1. Tenux neizpauž klienta personas datus trešajām personām, izņemot transportēšanas pakalpojumu sniedzējus, lai piegādātu preces abonentam. Tenux ir tiesības izmantot klienta kontaktinformāciju, lai sniegtu pircējam reklāmas un citu informāciju. Klientam ir tiesības aizliegt vākt un izmantot savus personas datus jebkurā laikā, ja vien tas nav nepieciešams prasījuma piedziņā, kas izriet no līguma vai preču piegādes.

Pasūtījuma nosacījumu un cenrāža izmaiņas

 1. Tenux ir tiesīgs grozīt un papildināt šos noteikumus un nosacījumus un cenrāži.
 2. Noteikumu un nosacījumu grozījumus un papildinājumus dara zināmus, izmantojot tīmekļa vietni, un noteikumu un nosacījumu izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā pēc attiecīgo grozījumu vai papildinājumu publicēšanas.
 1. Ja rīkojums ir iesniegts, pirms tiek veiktas izmaiņas noteikumos un cenrādī, tad klientam piemērojamā pasūtījuma iesniegšanas brīdī ir jāpiemēro nosacījumi un cenrādis.

Nobeiguma noteikumi

 1. Igaunijas Republikas likums attiecas uz šiem pirkuma un pārdošanas līgumu noteikumiem un nosacījumiem.
 2. Ja kāds no rīkojuma noteikumiem un nosacījumiem ir spēkā neesošs, tas neietekmēs pasūtījuma nosacījumu vai pirkuma līguma derīgumu. Anulēto noteikumu aizstāj ar likumīgu noteikumu, kas ir vistuvākais tiesību aktu spēkā neesamības un ekonomiski ekonomiskākajai normai.